Дейности

В Медицински център “Дарис” се извършват:

Манипулации:

 • мускулни инжекции;
 • венозни инжекции;
 • венозни вливания (системи).

Профилактични медицински прегледи и изследвания като платена услуга в пакет от   “специализирани прегледи и изследвания” по избор на пациенти и работодатели в удобно за тях време и не само в делнични дни по предварителна заявка.

Специализирани диагностични дейности – нужно е предварително записване на тел.  0973/89300; мобилен: 0878944744:

 • ехокардиография;
 • велоергометрия;
 • 24-часов холтер ЕКГ;
 • доплерсонография на глава;
 • аудиометрия (на ушите);
 • биомикроскопия (на очите);
 • клинична лаборатория;
 • лазертерапия при ставни заболявания;
 • ъглометрия и сантиметрия на стави;
 • физиопроцедури;
 • ехография на коремни органи;
 • ехография на малък таз;
 • ехография на щитовидна жлеза;
 • ехография на млечни жлези ;
 • ехография на простатна жлеза.

Лекарска консултативна комисия (ЛКК) в състав:

 • председател - д-р Боряна Добрева (вътрешни болести);
 • член - д-р Дечо Иванов (невролог);
 • член - д-р Божидар Димитров (хирург).

Комисията извършва експертиза на работоспособност, издава болнични листа, протоколи за трудоустрояване, протоколи за явяване пред ТЕЛК, Бюро по труда и социални грижи. Необходими документи: личен амбулаторен картон (ЛАК), медицинска документация за даденото заболяване, направления по НЗОК (бланка №6 от ОПЛ). Цените са по НЗОК, съгласно сключен  договор №060319 от 15.05.2018г.

Comments are closed.