Информация за изследване на IgM/IgG антитела

На вниманието на личните лекари и лекарите специалисти.

Клинична лаборатория в Медицински център „Дарис“ ЕООД гр. Козлодуй извършва изследване на кръв за наличие на антитела IgM и IgG при SARS-COV2 в доболнична помощ.

Приложена информация за изслеване на IgM/IgG.

IgM антителата се проявяват между 7 и 21 ден след контакт с болен.

IgM означава:

  1. Ранен период на инфекция, в който пациента може да има или няма клинични симптоми.
  2. Пациентът е в активна фаза на инфекция.
  3. Пациентът е във възстановителен период на инфекция.

Ig G антитела се появяват в серума от 14 ден след заразяване или контакт с болен от Covid-19.

Откриването на IgG антитела може да означава:

  1. Пациентът е в активна фаза на инфекция.
  2. Пациентът е в късния или възставновителния период на инфекция.
  3. Пациентът е прекарал инфекцията и е оздравял.

Между 14 и 21 ден от експозицията в серума може да се намерят и двата вида антитела. Откриването на IgM и IgG антитела може да означава:

  1. Пациентът е в активна фаза на инфекцията.
  2. Пациентът е във възстановителен период на инфекцията.

Какво означава отрицателен резултат?

  1. Липса на антитела т.е. не се установява отговор на имунната система срещу SARS-COV2.
  2. Количеството на антителата в пробата е твърде малко (под границата на откриване от анализа).

Отрицателният резултат не изключва възможността за излагане на вируса или за инфекция с вируса!

Comments are closed.