Работно време МЦ „Дарис“ ЕООД

З А П О В Е Д

41/06.01.2021г.

НАРЕЖДАМ:

Възстановявам работното време на МЦ „Дарис“ ЕООД от 08.00 ч. до 16.00 ч. и провеждането на профилактични медицински прегледи при строга организация и ред за спазване на дистанция и ползване на маски задължително.

  1. Детски кабинет ще работи всеки делничен ден от 08.00 ч. до 13.30 ч. и в събота от 10.00 ч. до 12.00 ч.

  2. Регистратурата и манипулационната в МЦ „Дарис“ ще работят:  понеделник, сряда и петък от 08.00 ч. до 16.00 ч., вторник и четвъртък от 08.00 ч. до 17.00 ч. и в събота от 09.00 до 13.00 ч.

  3. Документите за Експертиза на временната неработоспособност (разрешена със Заповед №РД-02-131 от 11.12.2019г. на РЗИ) ще се приемат всеки делничен ден от 08.00 ч. до 16.00 ч. Комисията ще заседава по НЗОК понеделник, сряда и петък от 14.00 ч. до 15.00ч.

  4. Клиничната лаборатория ще работи всеки делничен ден от 08.00 ч. до 15.00 ч. и в съботите от 09.00 ч. до 12.00 ч. (само за спешни случаи).

  5. МЦ „Дарис“ ЕООД ще почива в неделя.

Comments are closed.