Новини

Изследване на COVID – 19 в клиничната лаборатория на МЦ „Дарис“.

20.08.2020

От месец август 2020г. клинична лаборатория на МЦ „Дарис“ извършва изследване на анти-тела IgG/IgM за COVID-19. Изследването не се заплаща от здравната каса.

Изследване на Витамин D в клиничната лаборатория на МЦ „Дарис“.

20.08.2020

От месец август 2020 г. клинична лаборатория на МЦ „Дарис“ извършва изследване за Витамин D. Изследването не се заплаща от здравната каса.

Работно време МЦ „Дарис“ ЕООД

18.05.2020

З А П О В Е Д

40/13.05.2020г.

На основание Закона за изменение на Закона за здравето и други нормативни актове и обявената от министъра на здравеопазването – извънредна епидемична обстановка за периода 14 май – 14 юни 2020 г. (Д.В., бр.44 от 13.05.2020г.)

НАРЕЖДАМ:

Възстановявам работното време на МЦ „Дарис“ ЕООД от 08.00 ч. до 18.00 ч. и провеждането на профилактични медицински прегледи при строга организация и ред за спазване на дистанция и ползване на маски задължително.

  1. Детски кабинет ще работи всеки делничен ден от 08.00 ч. до 14.00 ч. и в събота от 10.00 ч. до 12.00 ч.

  2. Регистратурата и манипулационната в МЦ „Дарис“ ще работят oт понеделник до четвъртък от 08.00 ч. до 18.00 ч., петък от 08.00 ч. до 14.30 ч. и в събота от 09.00 до 13.00 ч.

  3. Документите за Експертиза на временната неработоспособност (разрешена със Заповед №РД-02-131 от 11.12.2019г. на РЗИ) ще се приемат всеки делничен ден от 08.00 ч. до 18.00 ч. Комисията ще заседава по НЗОК понеделник, сряда и петък от 14.00 ч. до 15.00ч.

  4. Клиничната лаборатория ще работи всеки делничен ден от 08.00 ч. до 15.00 ч. и в съботите от 09.00 ч. до 12.00 ч. (само за спешни случаи).

  5. МЦ „Дарис“ ЕООД ще почива в неделя.

Comments are closed.