Лаборатория

Работно време на лабораторията:

понеделник – петък    от: 08:00ч. до: 15:30 ч.

Биологичен материал се взима от 08.00 ч. до 12.00 ч. Получаване на резултати до 18.00 ч.

събота                            от: 09:00ч. до: 12:00 ч.

Само за ПКК, СУЕ, урина.

За повече информация:

 • клинична лаборатория – 0973 89 310
 • регистратура – 0973 89 300; 0878 944 744

РЕЗЮМЕ:

На 17.02.2002 г. Медицински център “Дарис” разкрива в структурата си клинична лаборатория по утвърден медицински стандарт на МЗ с адрес гр. Козлодуй, ул. “София” № 13. Лабораторията е оборудвана с високо – технологична апаратура за широк спектър от клинико-лабораторни изследвания в областите на: хематология, хемостаза, биохимия, имунология, вирусология, уринни анализи. В лабораторията е въведена автоматизирана лабораторна информационна система, баркод идентификация на пациентите. С цел осигуряване висок стандарт на работата се извършва всекидневен качествен контрол. Лабораторията участва в Национална система за външна оценка на качеството на резултатите.

Хематология

 • ПКК 18 показателя
 • СУЕ
 • Мануално ДКК
 • Морфология на еритроцити

Кръвосъсирване и фибринолиза

 • Време за кървене
 • Време за съсирване
 • Протромбиново време (РТ)
 • Фибриноген

Биохимия

 • Глюкоза
 • Кръвно-захарен профил
 • ОГТТ
 • Урея
 • Креатинин
 • Пикочна киселина
 • Общ белтък
 • Албумин
 • Билирубин – общ
 • Билирубин – директен
 • Холестерол
 • HDL – холестерол
 • LDL – холестерол
 • Триглицериди
 • АСАТ
 • АЛАТ
 • ГГТ
 • Алкална фосфотаза (АФ)
 • Амилаза
 • Амилаза в урина
 • СРК креатинин кеназа
 • СК – МВ
 • LDH
 • Калий (К +)
 • Натрий (Na +)
 • Хлориди (Cl )
 • Калций (Са + )
 • Желязо (Fe)
 • ЖСК
 • Фосфор (P)
 • Микроалбуминурия
 • Гликиран хемоглобин (HbA1c)
 • CRP
 • Инсулин

Иследвания на Урина

 • Относително тегло на урина
 • Ph в урина
 • Белтък в урина
 • Глюкоза в урина
 • Билирубин в урина
 • Уробилиноген в урина
 • Кръв в урина
 • Нитрити в урина
 • Седимент в урина
 • Урино – захарен профил

Хормони

 • TSH
 • FT4

 Туморни маркери

 • Total PSA (за простата)

Вирусология

 • HIV (СПИН)
 • HAV IgM (хепатит А)
 • HbsAg (хепатит B)
 • HCV (хепатит C)
 • WASS (Сифилис)

Други анализи

 • IgE (общи имуноглобулини)
 • RF (ревматоиден фактор)
 • AST (антистрептолизинов титър)
 • Витамин D
 • Анти-тела IgG/IgM за Covid-19

Забележка: Изследванията маркирани в червен цвят не се заплащат от НЗОК.

За удобство на личните лекари и пациентите, лабораторията има разкрит кабинет за взимане на биологичен материал на 2-рия етаж в МБАЛ “Св. Иван Рилски” с адрес: гр. Козлодуй, ул. “Св. св. Кирил и Методий” №1.

Работно време:

понеделник – петък    от: 08:00ч. до: 11:00 ч.

За повече информация:  0973 85 217

Comments are closed.