Радиобиология

Д-Р БОРЯНА ДОБРЕВА

  • Специалности: вътрешни болести и радиобиология

Необходимо е предварително записване. Има договор с НЗОК.

Работно време:

понеделник – петък

  • сутрин:        09:00ч. – 13:00 ч.

 

събота

  • сутрин:        10:00ч. – 13:00 ч.

РЕЗЮМЕ:

Като радиобиолог извършва задължителното медицинско наблюдение на работещи в среда на йонизиращи лъчения. Прави оценка на медицинската пригодност на лицето да изпълнява конкретните професионални задължения. Подготвя медицинските документи и ги представя за получаване експертно заключение за медицинска пригодност на лицето за работа в среда на йонизиращи лъчения.

 

Кабинет №4 – етаж 1

Д-Р БОРИСЛАВ ХАЙТОВ

  • Специалности: вътрешни болести и радиобиология

Необходимо е предварително записване. Има договор с НЗОК.

Работно време:

понеделник – петък

РЕЗЮМЕ:

Втората специалност радиобиология му осигурява компетентност при медицинското наблюдение и профилактика на работещите в йонизираща среда.

Comments are closed.